معرفی نویسندگان فرانسوی

نویسندگان فرانسوی
معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

نويسنده کتاب هاي تهوع ، دست های آلوده ، دوزخ ، زیبایی شناسی ، سن عقل ، کار از کار گذشت ، گوشه نشینان آلتونا ، مرده های بی کفن و دفن ، مگس ها ، هستی و نیستی


معرفي کتاب هاي آلبر کامو

معرفي کتاب هاي آلبر کامو

نويسنده کتاب هاي اسطوره سیزیف ، بیگانه ، حکومت نظامی (شهر بندان) ، دادگسترها ، سقوط ، طاعون ، کالیگولا ، مرد اول ، مرگ خوش


معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

نويسنده کتاب هاي افق ، تصادف شبانه ، خیابان بوتیک های خاموش ، در کافه ی جوانی گم شده ، سیرکی که می گذرد ، علف شبانه ، ماه عسل ، ویلای دلگیر


معرفي کتاب هاي ژان ماری گوستاو لوکلزیو

معرفي کتاب هاي ژان ماری گوستاو لوکلزیو

نويسنده کتاب هاي بیابان ، ترجیع گرسنگی ، جوینده طلا ، خلسه مادی ، دورگردی (و داستان های دیگر) ، ستاره سرگردان ، ماهی طلا


معرفي کتاب هاي آندره ژید

معرفي کتاب هاي آندره ژید

نويسنده کتاب هاي آهنگ عشق ، در تنگ ، سکه سازان ، مائده های زمینی و مائده های تازه


معرفي کتاب هاي آنتوان دو سنت اگزوپری

معرفي کتاب هاي آنتوان دو سنت اگزوپری

نويسنده کتاب هاي پرواز شبانه ، شازده کوچولو


معرفي کتاب هاي مارسل پروست

معرفي کتاب هاي مارسل پروست

نويسنده کتاب هاي در جست و جوی زمان از دست رفته


معرفي کتاب هاي لوران گوده

معرفي کتاب هاي لوران گوده

نويسنده کتاب هاي آفتاب خانواده اسکورتا ، مرگ شهریار سنگور


معرفي کتاب هاي فرانسوا موریاک

معرفي کتاب هاي فرانسوا موریاک

نويسنده کتاب هاي برهوت عشق ، ترز دکرو


معرفي کتاب هاي رومن گاری

معرفي کتاب هاي رومن گاری

نويسنده کتاب هاي ریشه های آسمان ، زندگی در پیش رو


معرفي کتاب هاي مارگریت دوراس

معرفي کتاب هاي مارگریت دوراس

نويسنده کتاب هاي شیدایی لل. و. اشتاین ، عاشق


معرفي کتاب هاي میلان کوندرا

معرفي کتاب هاي میلان کوندرا

نويسنده کتاب هاي زندگی جای دیگری است ، شوخی


معرفي کتاب هاي گوستاو فلوبر

معرفي کتاب هاي گوستاو فلوبر

نويسنده کتاب هاي تربیت احساسات ، مادام بواری


معرفي کتاب هاي پیر پژو

معرفي کتاب هاي پیر پژو

نويسنده کتاب صومعه ی کوچک


معرفي کتاب هاي لیلا سلیمانی

معرفي کتاب هاي لیلا سلیمانی

نويسنده کتاب ترانه ی شیرین


معرفي کتاب هاي انیس لودیگ

معرفي کتاب هاي انیس لودیگ

نويسنده کتاب کمی قبل از خوشبختی


معرفي کتاب هاي فرانسوا گارد

معرفي کتاب هاي فرانسوا گارد

نويسنده کتاب چه بر سر وحشی سفید آمد؟


معرفي کتاب هاي آندره مکین

معرفي کتاب هاي آندره مکین

نويسنده کتاب وصیت نامه ی فرانسوی


معرفي کتاب هاي اریک فی

معرفي کتاب هاي اریک فی

نويسنده کتاب ناگازاکی


معرفي کتاب هاي موریل باربری

معرفي کتاب هاي موریل باربری

نويسنده کتاب ظرافت جوجه تیغی


معرفي کتاب هاي روبر مرل

معرفي کتاب هاي روبر مرل

نويسنده کتاب قلعه مالویل


معرفي کتاب هاي هانری تروایا

معرفي کتاب هاي هانری تروایا

نويسنده کتاب عنکبوت


معرفي کتاب هاي دلفین دوویگان

معرفي کتاب هاي دلفین دوویگان

نويسنده کتاب مثل هیچ کس


معرفي کتاب هاي رومن رولان

معرفي کتاب هاي رومن رولان

نويسنده کتاب جان شیفته


معرفي کتاب هاي سورژ شالاندن

معرفي کتاب هاي سورژ شالاندن

نويسنده کتاب بازگشت به کیلی بگز


معرفي کتاب هاي لوران بینه

معرفي کتاب هاي لوران بینه

نويسنده کتاب هایدریش مغز هیملر است


معرفي کتاب هاي میشل بوسی

معرفي کتاب هاي میشل بوسی

نويسنده کتاب پرواز بدون او


معرفي کتاب هاي داوید فوئنکینوس

معرفي کتاب هاي داوید فوئنکینوس

نويسنده کتاب شارلوت


معرفي کتاب هاي عتیق رحیمی

معرفي کتاب هاي عتیق رحیمی

نويسنده کتاب سنگ صبور


معرفي کتاب هاي ژان-لویی فورنیه

معرفي کتاب هاي ژان-لویی فورنیه

نويسنده کتاب کجا می ریم بابا؟


معرفي کتاب هاي پی یر لومتر

معرفي کتاب هاي پی یر لومتر

نويسنده کتاب دیدار به قیامت


معرفي کتاب هاي آندره برتون

معرفي کتاب هاي آندره برتون

نويسنده کتاب نادیا


معرفي کتاب هاي فرانسوا ساگان

معرفي کتاب هاي فرانسوا ساگان

نويسنده کتاب سلام بر غم


معرفي کتاب هاي اوژن یونسکو

معرفي کتاب هاي اوژن یونسکو

نويسنده کتاب درس و آوازخوان طاس


معرفي کتاب هاي اومبرتو اکو

معرفي کتاب هاي اومبرتو اکو

نويسنده کتاب آنک نام گل


معرفي کتاب هاي سیمون دوبووار

معرفي کتاب هاي سیمون دوبووار

نويسنده کتاب جنس دوم


معرفي کتاب هاي ورکور

معرفي کتاب هاي ورکور

نويسنده کتاب سکوت دریا


معرفي کتاب هاي آنتونن آرتو

معرفي کتاب هاي آنتونن آرتو

نويسنده کتاب تئاتر و همزادش


معرفي کتاب هاي رولان بارت

معرفي کتاب هاي رولان بارت

نويسنده کتاب درجه صفر نوشتار


معرفي کتاب هاي میشل فوکو

معرفي کتاب هاي میشل فوکو

نويسنده کتاب نظم اشیاء: دیرینه شناسی علوم انسانی


معرفي کتاب هاي لویی فردینان سلین

معرفي کتاب هاي لویی فردینان سلین

نويسنده کتاب سفر به انتهای شب


معرفي کتاب هاي رنه گوسینی

معرفي کتاب هاي رنه گوسینی

نويسنده کتاب آستریکس در سرزمین گل


معرفي کتاب هاي آلن فورنیه

معرفي کتاب هاي آلن فورنیه

نويسنده کتاب مون بزرگ


معرفي کتاب هاي فردریک لونوار

معرفي کتاب هاي فردریک لونوار

نويسنده کتاب خوشبختی در پیش رو


معرفي کتاب هاي ژول ورن

معرفي کتاب هاي ژول ورن

نويسنده کتاب بیست هزار فرسنگ زیر دریا


معرفي کتاب هاي توماس پیکتی

معرفي کتاب هاي توماس پیکتی

نويسنده کتاب سرمایه در سده بیست و یکم


معرفي کتاب هاي آنا گاوالدا

معرفي کتاب هاي آنا گاوالدا

نويسنده کتاب دوست داشتم کسی جایی منتظرم باشد


معرفي کتاب هاي دنی دیدرو

معرفي کتاب هاي دنی دیدرو

نويسنده کتاب ژاک قضا و قدری و اربابش