معرفی نویسندگان فرانسوی

نویسندگان فرانسوی
معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

معرفي کتاب هاي ژان پل سارتر

نويسنده کتاب هاي تهوع ، دست های آلوده ، دوزخ ، زیبایی شناسی ، سن عقل ، کار از کار گذشت ، گوشه نشینان آلتونا ، مرده های بی کفن و دفن ، مگس ها ، هستی و نیستی


معرفي کتاب هاي آلبر کامو

معرفي کتاب هاي آلبر کامو

نويسنده کتاب هاي اسطوره سیزیف ، بیگانه ، حکومت نظامی (شهر بندان) ، دادگسترها ، سقوط ، طاعون ، کالیگولا ، مرد اول ، مرگ خوش


معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

معرفي کتاب هاي پاتریک مودیانو

نويسنده کتاب هاي افق ، تصادف شبانه ، خیابان بوتیک های خاموش ، در کافه ی جوانی گم شده ، سیرکی که می گذرد ، علف شبانه ، ماه عسل ، ویلای دلگیر


معرفي کتاب هاي آندره ژید

معرفي کتاب هاي آندره ژید

نويسنده کتاب هاي آهنگ عشق ، در تنگ ، سکه سازان ، مائده های زمینی و مائده های تازه


معرفي کتاب هاي ژان ماری گوستاو لوکلزیو

معرفي کتاب هاي ژان ماری گوستاو لوکلزیو

نويسنده کتاب هاي ترجیع گرسنگی ، جوینده طلا ، ماهی طلا


معرفي کتاب هاي لوران گوده

معرفي کتاب هاي لوران گوده

نويسنده کتاب هاي آفتاب خانواده اسکورتا ، مرگ شهریار سنگور


معرفي کتاب هاي مارسل پروست

معرفي کتاب هاي مارسل پروست

نويسنده کتاب هاي در جست و جوی زمان از دست رفته


معرفي کتاب هاي مارگریت دوراس

معرفي کتاب هاي مارگریت دوراس

نويسنده کتاب هاي شیدایی لل. و. اشتاین ، عاشق


معرفي کتاب هاي میلان کوندرا

معرفي کتاب هاي میلان کوندرا

نويسنده کتاب هاي زندگی جای دیگری است ، شوخی


معرفي کتاب هاي رومن گاری

معرفي کتاب هاي رومن گاری

نويسنده کتاب هاي ریشه های آسمان ، زندگی در پیش رو