کتاب از “آ” به “خ”

کتاب از “آ” به “خ”

اثر : جان برجر ازانتشارات حرفه نویسنده

خرید کتاب از “آ” به “خ”

کتاب درباره نگریستن

کتاب درباره نگریستن

اثر : جان برجر ازانتشارات بان

خرید کتاب درباره نگریستن

کتاب شیوه ی دیگری برای گفتن

کتاب شیوه ی دیگری برای گفتن

اثر : جان برجر ازانتشارات قو

خرید کتاب شیوه ی دیگری برای گفتن

کتاب این جا محل دیدار ماست

کتاب این جا محل دیدار ماست

اثر : جان برجر ازانتشارات حرفه نویسنده

خرید کتاب این جا محل دیدار ماست

کتاب شیوه های دیدن

کتاب شیوه های دیدن

اثر : جان برجر ازانتشارات شورآفرین

خرید کتاب شیوه های دیدن

کتاب درک عکس

کتاب درک عکس

اثر : جان برجر ازانتشارات کتاب پرگار

خرید کتاب درک عکس

کتاب شیوه های نگاه

کتاب شیوه های نگاه

اثر : جان برجر ازانتشارات بهجت

خرید کتاب شیوه های نگاه

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي آدام لشینسکی
معرفي کتاب هاي هان کانگ
معرفي کتاب هاي اورسلا کی.لوگوین
معرفي کتاب هاي اسلاوی ژیژک
معرفي کتاب هاي توماس پین
معرفي کتاب هاي فرانتس کافکا