کتاب استیو جابز باشید

کتاب استیو جابز باشید

اثر : برنت اشلندر ازانتشارات گرایش تازه

خرید کتاب استیو جابز باشید

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي گریچن رابین
معرفي کتاب هاي جین واینگارتن
معرفي کتاب هاي رابرت ابراین
معرفي کتاب هاي عتیق رحیمی
معرفي کتاب هاي فیلیپ پولمن
معرفي کتاب هاي پاتریشیا های اسمیت