کتاب استیو جابز باشید

کتاب استیو جابز باشید

اثر : برنت اشلندر ازانتشارات گرایش تازه

خرید کتاب استیو جابز باشید

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي دانیل کوئین
معرفي کتاب هاي ژان ژاک روسو
معرفي کتاب هاي نات هانس
معرفي کتاب هاي احمد اکبر پور
معرفي کتاب هاي علی صالحی
معرفي کتاب هاي کاترین پاندر