کتاب گوگل چگونه کار می کند

کتاب گوگل چگونه کار می کند

اثر : اریک اشمیت ازانتشارات کتاب کوچه

خرید کتاب گوگل چگونه کار می کند

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي کلپکا جروم
معرفي کتاب هاي ینس هوفمن
معرفي کتاب هاي برنه براون
معرفي کتاب هاي کریس گرابنستاین
معرفي کتاب هاي پیتر برگر
معرفي کتاب هاي میشل تروپه