کتاب گوگل چگونه کار می کند

کتاب گوگل چگونه کار می کند

اثر : اریک اشمیت ازانتشارات کتاب کوچه

خرید کتاب گوگل چگونه کار می کند

بیشتر بخوانید


معرفي کتاب هاي بلندی فوزیو
معرفي کتاب هاي ایوان تورگنیف
معرفي کتاب هاي مری داونینگ هان
معرفي کتاب هاي جان مک گرگور
معرفي کتاب هاي توما سوتینل
معرفي کتاب هاي مریم عباسیان